Europeiska Unionen logotyp Region Halland logotyp

Vad är VIAkub Halland?

Företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling.

Scen med upplyst kub från föreställningen The Alan Turing Project.
Exempel på hur projiceringar används i scenografin till föreställningen The Alan Turing Project, 2020. Foto: Malin Arnesson.

Utveckla ditt företag med digital teknik

VIAkub Halland ska leda till innovationer utifrån företagens behov inom de tre näringarna kultur, utbildning och besöksnäring. Projektet syftar till att utveckla företagens tjänster och produkter med stöd av digitala resurser och kreativa metoder. Små och medelstora företag kan vara med och tillsammans hitta nya affärsidéer.

VIAkub Halland erbjuder mötesplatser, testmiljöer, digital teknik och kompetens – i Halmstad tillsammans med Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad och i Varberg i samarbete med CooCreate i det nystartade Impact House. Vi har också ett mobilt popup-labb i form av en minibuss som besöker olika platser, företag och organisationer.

Vi skapar digital nyfikenhet

Digital teknik är ett medel som vi vill tillgängliggöra för fler. Men tekniken är inte ett självändamål, fokus ligger på vad det är för behov företagen har och om t.ex. immersiv teknik, som att kombinera fysisk och digital verklighet, kan vara en lösning.

Genom att utveckla mötesarenor med testmiljöer vill vi bidra till att utveckla befintliga företag, att det startar nya företag samt att fler företag etablerar sig i Halland.

Två personer sitter vid ett bord och den ena har ett VR-headset framför ögonen.

I VIAkub Halland ingår även forskningsinsatser genom Högskolan i Halmstad.

Vi erbjuder bland annat inspirationsdagar, workshopar, seminarier och coachande möten.

Vi välkomnar intresserade företag och organisationer att ta kontakt!

Projektet VIAkub Halland

VIAkub Halland är ett projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden som genomförs april 2020 – oktober 2022 av Region Halland och Högskolan i Halmstad. (Ursprungligen skulle projektet avslutas i mars 2022).

VIAkub Halland står för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag i Halland inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring samt till organisationer inom offentlig verksamhet och till andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden.

Minst 100 företag ska vara med

Projektet ska nå 100 små och medelstora företag i Halland i branscherna kultur, besöksnäring och utbildning. Minst 10 företag ska ha utvecklat nya innovationer under projektperioden.

Företagen ska få ökad kompetens inom digitalisering, visualisering och hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Förhoppningen är också att utveckla en affärsmodell så att verksamheten kan fortsätta efter projektperiodens slut.

Projektet VIAkub Halland förlängs

Tillväxtverket har den 1 november 2021 beviljat en förlängning av projektet. Nytt slutdatum är den 31 oktober 2022. Anledning till förlängningen är att projektet ska kunna genomföra planerade aktiviteter som pandemin tidigare har satt stopp för.

Digitala testlabb

En färgglad minibuss där tre personer tittar fram.

Mobilt popup-labb

079 063 14 80

Vi kommer till dig!

Entré med trappsteg och räcke som leder fram till en soffgrupp.

Impact House Halland

079 063 14 80

Östra Långgatan 47, Varberg

Tre personer runt en interaktiv skärm som ser ut som ett bord.

Digitalt laborativt centrum (DLC)

072 977 37 75

Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Kontaktpersoner

Veronica Olofsson.

Veronica Olofsson

Projektledare | VIAkub Halland

Veronica.Olofsson@regionhalland.se 073 094 10 20
Tor Palm.

Tor Palm

Processledare | Mobilt popup-labb och Varberg

tor.palm@regionhalland.se 079 063 14 80
Isabell Larsson.

Isabell Larsson

Processledare | DLC Halmstad

isabell.larsson@hh.se 072 977 37 75

Övriga kontaktpersoner

Anna Bengtsson

Processledare Besöksnäring | Region Halland

Anna.N.Bengtsson@regionhalland.se 072 973 28 43

Anna Eriksson

Processledare Kultur | Region Halland

Anna.K.Eriksson@regionhalland.se 070 871 36 58

Cecilia Björkén-Nyberg

Processledare Forskning | Projektansvarig Högskolan i Halmstad

cecilia.bjorken-nyberg@hh.se 035 16 76 28

Caroline Bernsfelt

Ekonom | Region Halland

Caroline.Bernsfelt@regionhalland.se 035 17 98 62