Europeiska Unionen logotyp Region Halland logotyp
Illustration av ett huvud med digitala artefakter och texten "metaverse".

Anmäl dig till eventet

Du kommer skickas till vår externa anmälningssida.

Event

Science fiction som verklighet för hållbart företagande

Måndag 29 november kl. 09.30-16.00 | Impact House Halland, Varberg

Inspirerande utbildningsdag för företagare om virtuella världar och hållbart företagande i en digital samtid. Välkommen till en dag för dig som är företagare inom kultur, utbildning och besöksnäring i Halland. Tillsammans lär vi oss mer om “the metaverse” och virtuella världar, och sätter det i relation till hållbart företagande i en digital samtid.

Under en dag på Impact House Halland synliggör vi möjligheter och utmaningar med den nya virtuella tekniken genom föreläsningar, workshoppar och presentationer.

Dagen inleds med en inspirerande och filosofisk föreläsning av Tor Palm om metaverse och virtuella världar, där han rör sig kring olika frågeställningar, möjligheter och risker med virtual reality. Därefter håller EMC Sverige en workshop där vi i grupper funderar kring potential och farhågor med samtidens och framtidens teknik ur olika perspektiv och kopplat till hållbar utveckling. Vad innebär den digitala utvecklingen för hållbar utveckling i ekonomisk, social och ekologisk dimension? Och hur knyter det an till just din verksamhet?

På eftermiddagen blir det presentationer och artist talks med Strandteatern, Combi Cats och Bonadsmuseets Julia Kabell tillsammans med musikern Marika Wittmar. Tre exempel på kulturföretagare som tagit fram nya koncept och affärsidéer genom VIAkub Hallands innovationsloop. De berättar om sina projekt och visar work in progress som du som deltar får uppleva genom virtual reality.

The metaverse – science fiction som blir verklighet

Föreläsning med Tor palm, processledare VIAkub Halland

1992 nämns Metaverse för första gången i den dystopiska romanen Snow crach av Neal Stephenson, Boken utspelar sig i en inte alltför avlägsen framtid där Internet har utvecklats till virtual reality och kallas The Metaverse.

Mark Zuckerberg och andra inom techindustrin har blivit inspirerade av boken och Facebook bytte nyligen namn till Meta. Meta har därmed påbörjat den stora visionen att skapa ett metaverse där den virtuella världen integreras med den fysiska och blir en ny verklighet. Men vad är ett metaverse egentligen och hur kan det påverka våra dagliga liv på arbetet och privat när det blir en del av vår verklighet?

Tor Palm har under flera år följt utvecklingen inom virtual reality och utforskat möjligheterna och riskerna. Under dagen delar Tor med sig av sina erfarenheter.

Workshop om hållbättre verksamhetsutveckling med EMC

En workshop där vi i grupper funderar kring möjligheter och farhågor med samtidens och framtidens teknik ur olika perspektiv och i relation till hållbar utveckling. Vad innebär den digitala utvecklingen ur en ekonomisk, social och ekologisk dimension? Och hur knyter det an till just din verksamhet?

Energi- och Miljöcentrum i Varberg (EMC) är ett medlemsnätverk som verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling. De tillhandahåller sina medlemmar en plattform där de levererar kunskap, nätverk och verktyg som skapar insikter, engagemang och action. EMC erbjuder utbildningar, processledning, analyser, verktyg och driver utvecklingsprojekt för att stötta och stärka sina kunder och medlemmar.

Upplev virtual reality med artist talks och work-in-progress

Under några veckor har en grupp halländska kulturföretag utvecklat virtuella upplevelser genom att de har deltagit i en av VIAkub Hallands innovationsloopar. Innovationsloopen har handlat om att undersöka hur virtual reality kan användas som ett verktyg för att hitta nya sätt att uttrycka sig.

Genom samtal delar kulturaktörerna med sig av sina erfarenheter från projektet. Innovationsloopens deltagare visar även work in progress-material som du som deltar får uppleva genom virtual reality.

Marika Wittmar och Julia Kabell är fria kulturskapare bosatta i Unnaryd. Genom projektet utforskar de hur de kan ta den tvådimensionella konsten ett steg längre. Med inspiration från bl.a. den lokala, naivistiska folkkonsten (bonadsmålningar) vill de skapa en sagovärld där betraktaren kan kliva in i berättelsen och interagera med de olika figurerna från målningarnas värld.

Strandteatern – Bygger upp ett scenrum i en virtuell värld där de kan bjuda in teatergrupper från olika delar av världen för att spela teater tillsammans.

Konstnärerna Diana och Kordian Rönnberg i Combi Cats gör tillsammans med dansaren Jenny Larsson en performativ uppläsning av en berättelse om skogen.

Bra att veta

Datum: 29 november kl. 09.30-16.00.

Vi tar paus för lunch, som var och en ordnar på egen hand.

Plats: Impact House Halland, Östra Långgatan 47, 432 41 Varberg

Kurspaketet arrangeras av projektet VIAkub Halland i företagsstärkande syfte, det är kostnadsfritt för alla deltagare och omfattas av ett EU-stöd.

Anmälan

Kurspaketet riktar sig till små och medelstora företag (1-249 anställda) i Halland inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring. Även organisationer och UF-företag i dessa branscher är välkomna.

Anmäl dig senast den 21 november. Begränsat antal platser.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Tor Palm
Processledare | Mobilt popup-labb och digitalt testlabb i Varberg
tor.palm@regionhalland.se
079 063 14 80