Europeiska Unionen logotyp Region Halland logotyp

Integritetsmeddelande

VIAkub Halland är ett projekt som genomförs av Region Halland i samarbete med Högskolan i Halmstad och med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Webbplatsen www.viakubhalland.se administreras av Region Halland.

Dataskydd i Region Halland

Region Halland värnar om att skydda din personliga integritet. Region Hallands integritetsmeddelande förklarar hur Region Halland samlar in och hanterar dina personuppgifter, varför vi gör detta och hur du kan utöva dina rättigheter.

Region Hallands integritetsmeddelande med information om dataskydd finns på www.regionhalland.se/dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för VIAkub Hallands webbplats är:
Regionstyrelsen, Box 517, 301 80 Halmstad
org.nr. 232100-0115

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet ska kontrollera att Region Halland hanterar personuppgifterna på rätt sätt och följer det som står i dataskyddsförordningen. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud på

Dataskyddsenheten Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Tfn: 035-13 10 00
E-post: dataskydd@regionhalland.se