Europeiska Unionen logotyp Region Halland logotyp
Den passionsdrivna ekonomins tre grundprinciper, tecknad illustration av Linda K Nordfors.

Den passionsdrivna ekonomins tre grundprinciper. Illustration av Linda K Nordfors.

Nyhet

Passionsdrivna aktörer gör regionen mer attraktiv

Passionsdriven ekonomi skapar attraktivitet, lokal tillväxt och innovation. Ökad kunskap om hur den fungerar öppnar upp för nytänkande och spännande samarbeten.

För passionsdrivna aktörer är det passionen, inte marknaden, som styr. De bygger sina verksamheter kring något som de tycker är engagerande och viktigt. Pengar i sig är inte ett mål, snarare ett sätt att ta sig någonstans. Företagare som verkar inom den passionsdrivna ekonomin är också mer intresserade av att utforska än att skapa tillväxt.

I rapporten Passion som affärsmodell och samverkan för innovation, som tagits fram på uppdrag av VIAkub Halland, beskrivs skillnader och synergier mellan passionsdriven och marknadsdriven ekonomi.

Passionsdrivna verksamheter finns inom alla branscher, men är mer vanliga inom konst och kultur, besöksnäring, hantverk, hälsa och småskalig mat- och livsmedelstillverkning. För en regions utveckling spelar de passionsdrivna aktörerna en viktig roll. Genom sina unika verksamheter skapar de attraktivitet och bidrar till genuin, lokal tillväxt.

Passionsdriven ekonomi förklarad på 12 minuter

Passionsdriven ekonomi förklarad på 12 minuter

Attraktivitet, lokal tillväxt och innovation

I Hallands regionala utvecklingsstrategi står att innovation är den drivande faktorn för samhällsutveckling, offentliga organisationer och näringsliv, vilket ska bidra till hållbar tillväxt och att skapa attraktivitet för alla invånare.

Många av de företag som har varit med i VIAkub Halland är verksamma inom den passionsdrivna ekonomin. För dem är det passion, inte marknad, som styr. Pengar i sig är inte ett mål, snarare ett sätt att ta sig någonstans. De här verksamheterna gör regionen attraktiv, skapar lokal tillväxt och innovation.

I de passionsdrivna verksamheterna finns en hittills nästan outnyttjad resurs till innovation. Både i sin egen utforskande verksamhet, men också i samverkan med andra. Men för att ta tillvara på alla de möjligheter som passionsdriven ekonomi skapar, behövs en ökad kunskap om hur den fungerar och vilka utmaningar som aktörerna har.

Här är några av rapportens medskick till framtiden:

Utbilda!

Låt både aktörer och tjänstepersoner få grundutbildning i den passionsdrivna ekonomins dynamik. Ge utrymme till diskussioner tvärs över politikområden – det bygger ett gemensamt språk och breddar förståelsen för vilka samhällseffekter passionsdrivna affärsutvecklingsinsatser skulle kunna ha.

Skapa mötesplatser!

Låt passionsdrivna och marknadsdrivna aktörer samlas kring gemensamma utmaningar eller visioner. Det kan vara på innovationsarenor eller på andra mötesplatser för näringslivet.
Se också till att ge de passionsdrivna aktörerna samlingsplatser där de kan utvecklas tillsammans. Här kan digitala plattformar vara en bra lösning – det möjliggör samverkan med aktörer som man inte har geografisk närhet till.

Syna alla insatser!

Låt kunskapen om passionsdriven ekonomi genomsyra alla insatser. Det finns annars en risk att skattefinansierade satsningar inte får den genomslagskraft som de skulle kunna få.

Uppmuntra forskning!

Uppmuntra och stöd forskning kring passionsdriven ekonomi och marknadsekonomi kopplat till samhällseffekter, värdeinnovering, hållbarhet och effekter när dessa drivkrafter samverkar.

Om rapporten

I rapporten Passion som affärsmodell och samverkan för innovation beskrivs skillnader och synergier mellan passionsdriven och marknadsdriven ekonomi. Fokus ligger på innovationskraft och sektorsöverskridande samarbeten, samt den regionala aktörens roll.

Rapporten är sammanställd av Mia Lindgren, erfaren affärsutvecklare, och bygger på intervjuer med Linda K Nordfors, konstnär, entreprenör och den som har definierat den Passionsdrivna ekonomin. Båda sitter i styrelsen för PUNKS, en nationell organisation för passionsdriven utveckling där namnet står för Passionsdriven Utveckling av Näringsliv Kultur och Samhälle.

I den filmade intervjun ges en fördjupad bild av den passionsdrivna ekonomin och hur den bidrar till att skapa innovation och lokal tillväxt.

På uppdrag av VIAkub Halland har Mia Lindgren intervjuat Linda K Nordfors om Passionsdriven ekonomi

Kontakt

Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland
Tel. 035-17 98 80, mobil 073-094 10 20, e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se