Europeiska Unionen logotyp Region Halland logotyp
Kollage med flera personer på en datorskärm och ett barn som ligger och tittar i ett VR-headset.
Nyhet

Mötesplats för skola och edtech-företag – ht 2021

Det finns ett behov av mötesplatser och testmiljöer där företag, verksamheter och akademi tillsammans kan utveckla digitala produkter och tjänster som är anpassade efter verksamheters behov.

UPPDTATERING 2021-09-06 OBS! Aktiviteterna i ”Mötesplats för skola och edtech-företag” är inställda på grund av för få anmälda deltagare.

Om du är rektor, utvecklingsledare inom skolan eller entreprenör i ett företag inom edtech (Educational Technology) så skriver du nog under på att pandemin har lärt oss mycket. Bland annat om hur snabbt det kan gå. Vi har lärt oss att det inte finns anledning att vänta med digitalisering. Vi har lärt oss att vi inte har råd att digitalisera utan att ha klarhet kring behov och oanade utmaningar. Denna smått paradoxala verklighet inbjuder vi dig att mötas kring i höstens två workshopserier om:

1) Hur går vi från “must have” till “want to have” distans-/ fjärr-/ hybridundervisning?

2) Kan digitaliseringen ha en påverkan på stress hos barn och unga i skolan?

Och nej, detta är inte ytterligare ett resultat av pandemin. Det är ett resultat av riktigt goda exempel på hur samverkan och testprojekt mellan skola, forskare och företag inom edtech under flera år har bedrivits. Detta är inte heller ett försök att visa att digital teknik löser skolans alla behov. Det är ett försök att bjuda in till en mötesplats med påfyllnad av kunskap, dialog, reflektion och en testmiljö där nya frågor kan skapas och kanske några av dagens utmaningar lösas redan imorgon. Tillsammans.

Du som rektor eller utvecklingsledare inom skolan får:

  • Ett forum för att tillsammans med andra utforska två högaktuella ämnen och din verksamhets behov, utmaningar och möjligheter kopplat till dessa.
  • En möjlighet att, utifrån just din verksamhets utmaningar, systematiskt testa digital teknik som stärker er kompetens att värdera och välja digitala lösningar imorgon och framåt.

Du som företagare inom edtech får:

  • En möjlighet att presentera dina produkter eller tjänster i ett sammanhang.
  • Möjlighet att utveckla relationer till användare när du träffar representanter för skolans verksamheter.

För våra barns och elevers bästa

Vägen vi erbjuder ska bidra till utveckling av mötesplatser, innovations- och testarenor där skolan tillsammans med näringsliv och forskning kan hitta digitala och hållbara innovationer för de samhällsutmaningar vi står inför inom utbildningssektorn.

Så här går det till

Under hösten 2021 sker två parallella workshopserier på olika teman:

Tema 1: Hur går vi från “must have” till “want to have” distans-/fjärr-/hybridundervisning?

  • 8 september kl 9–12: DIGITAL Workshop 1 – Kunskap, behov och oanade möjligheter
  • 27 september kl 13–16 på DLC i Halmstad: FYSISK Workshop 2 – Matchmaking, test och inspiration
  • 27 oktober kl 9–12: DIGITAL Workshop 3 – Erfarenhetsutbyte, klarhet och utkomst

Tema 2: Kan digitaliseringen ha en påverkan på stress hos barn och unga i skolan?

  • 17 september kl. 9–12: DIGITAL Workshop 1 – Kunskap, behov och oanade möjligheter
  • 15 oktober kl. 9–12 på DLC i Halmstad: FYSISK Workshop 2 – Matchmaking, test och inspiration
  • 8 november kl. 13–16: DIGITAL Workshop 3 – Erfarenhetsutbyte, klarhet och utkomst

Varje workshopserie innehåller tre träffar (två digitala och en fysisk) som bygger på varandra. Målet är att bygga kunskap, identifiera utmaningar, matcha utmaningar med möjliga digitala lösningar och att TESTA!

Vi rekommenderar att du är med på alla tre träffarna inom respektive tema. Du är självklart välkommen att delta i både tema 1 och 2 om du vill!

Workshoparna är kostnadsfria för alla deltagare och omfattas av ett EU-stöd.

Anmälan

Anmälan är stängd.

OBS! Aktiviteterna är inställda på grund av för få anmälda deltagare.

Läs mer och anmäl dig till tema 1: Hur går vi från “must have” till “want to have” distans-/fjärr-/hybridundervisning?

Läs mer och anmäl dig till tema 2: Kan digitaliseringen ha en påverkan på stress hos barn och unga i skolan?

En insats genom VIAkub Halland

VIAkub Halland syftar till att utveckla olika former för behovsdriven innovation i samverkan mellan små och medelstora företag inom de tre näringarna kultur, utbildning och besöksnäring. Projektet syftar till att utveckla företagens tjänster och produkter med stöd av digitala resurser och kreativa metoder.

Projektet erbjuder mötesplatser, testmiljöer, digital teknik och kompetens – i Halmstad tillsammans med Digitalt laborativt centrum (DLC) på Högskolan i Halmstad och i Varberg i samarbete med CooCreate i det nystartade Impact House. VIAkub Halland har också ett mobilt popup-labb i form av en minibuss.

Digital teknik är ett medel som vi vill tillgängliggöra för fler. Men tekniken är inte ett självändamål, fokus ligger på vad det är för behov företagen har och om t.ex. immersiv teknik, som att kombinera fysisk och digital verklighet, kan vara en lösning.

Workshoparna inom ”Mötesplats för skola och edtech-företag” gör VIAkub Halland i samarbete med projekten Framtidens digitala lärande i skolan (FDLIS) och Swedish Edtest samt Swedish EdTech Industry.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta gärna:

Håkan Cajander
Processledare Utbildning | Region Halland
Hakan.Cajander@regionhalland.se
072 083 55 85