Europeiska Unionen logotyp Region Halland logotyp
Ett barn ligger i en hängmatta och tittar i ett VR-headset.
Event

Kan digitaliseringen ha en påverkan på stress hos barn och unga i skolan?

Workshopserie i tre delar | 17 september via Zoom | 15 oktober på DLC, Halmstad | 8 november via Zoom

Forskningsöversikter på barn och ungas stress och hälsa kopplat till digitalisering visar att det finns mycket att lära inom området. Vi vet idag väldigt lite om hur digital teknik minskar eller ökar stress. Vi vet dock att den upplevda stressen ökar, en viktig pusselbit i den stora bilden av barn och ungas hälsa. Vi vet också att intressanta projekt gjorts med digital teknik som hjälpt andra barn och unga. Vad kan vi lära från detta? Vad säger de unga?

UPPDTATERING 2021-09-06 OBS! Aktiviteterna i ”Mötesplats för skola och edtech-företag” är inställda på grund av för få anmälda deltagare.

Det här är en workshopserie i tre delar (två digitala och en fysisk). Tillfällena bygger på varandra med målet att utveckla kunskap, identifiera utmaningar, matcha utmaningar med möjliga digitala lösningar och TESTA! Vi rekommenderar att du är med på alla tre träffarna.

Anmäl dig här

Anmälan är stängd.

OBS! Aktiviteterna är inställda på grund av för få anmälda deltagare.

Workshoparna är kostnadsfria för alla deltagare och omfattas av ett EU-stöd.

Mötesplats för skola och edtech-företag

Workshopserien ingår i ”Mötesplats för skola och edtech-företag” (Tema 2). Du kan självklart även delta i Tema 1: ”Hur går vi från “must have” till “want to have” distans-/ fjärr-/ hybridundervisning?”.

DATUM ATT BOKA IN

Program fylls på löpande.

DIGITAL Workshop 1: Kunskap, behov och oanade möjligheter

17 september kl. 9–12

Vad behöver vi ta reda på för att i framtiden kunna skapa en skola som har mindre stress? Vilken påverkan kan digitaliseringen ha? Workshopen fokuserar på att utforska utmaningar och tydliggöra behov idag. Vi varvar inspiration och kunskapsdelningar från skolan, akademin och företag inom edtech tillsammans med individuell reflektion och samtal i grupp för att ringa in utmaningar och behov.

Inför workshop 2 reflekterar du om vad du lärt dig och ringar in någon utmaning som du är mer intresserad av att fördjupa dig inom. I andra workshopen ges möjlighet att matcha er utmaning med digital lösning som din arbetsplats eventuellt kan gå in i skarpt test med. Det går också bra att inte gå in i skarpt test, utan inspireras och lära mer om området tillsammans med andra.

FYSISK Workshop 2: Matchmaking, test och inspiration

15 oktober kl. 9–12 på DLC i Halmstad

Workshopen fokuserar på att lära om olika digitala tekniker, inspireras, testa och samtidigt fortsätta utforska såväl utmaningar som lösningar. Här sker även matchning av din verksamhets behov med företagens lösningar. Inför workshopen har du problematiserat din verksamhets utmaningar. Efter denna workshop är målsättningen att kontakt mellan dig och företag kan etableras och det är dags för test i skarpt läge för den som vill det. Vi inspireras av Swedish Edtests beprövade metodik och varvar testning med inspiration, individuell reflektion och samtal i grupp. Här blir fokus att komma vidare från utmaning till att testa lösningar.

Mer om Swedish Edtest

DIGITAL Workshop 3: Erfarenhetsutbyte, klarhet och utkomst

8 november kl. 13–16

Workshopen fokuserar på klarhet och utkomst. Deltagare som gett sig in i test av digital teknik delar med sig av sina erfarenheter från testprocessen så långt. Vi varvar inspiration, erfarenhetsutbyte, individuell reflektion och samtal i grupp. Vad kan vi göra imorgon och vad blir nästa steg? Vilka mötesplatser behövs och hur kan vi fortsätta arbeta tillsammans, skola, företag och akademi?

Kontakt

Om du har frågor, kontakta gärna:

Håkan Cajander
Processledare Utbildning | Region Halland
Hakan.Cajander@regionhalland.se
072 083 55 85