Europeiska Unionen logotyp Region Halland logotyp
En hand som pekar på en tavla med ett schema och lappar.

Anmäl dig till eventet

Du kommer skickas till vår externa anmälningssida.

Event

Hållbar affärsutveckling i samverkan – 18 mars

18 mars 2021 kl. 13-17 | Digitalt via Zoom

Företag och organisationer inom kultur, utbildning och besöksnäring får i denna workshop möjlighet att utveckla befintliga eller nya affärsmodeller med hjälp av verktyget Flourishing Business Canvas. Workshoppen leds av Nicole Norris, en av modellens utvecklare från Kanada och av docent Maya Hoveskog, med erfarenhet av att använda modellen inom innovation, entreprenörskap och lärande.

Digital workshop

I denna online-workshop samarbetar du med en eller ett par av dina kunder eller intressenter och med högskolestuderande, för att skapa affärsmodeller som inkluderar digital teknik och som samtidigt strävar efter att bidra till en bättre, hållbar framtid. Vi använder ett av de senaste verktygen för affärsmodellering, som tar i beaktande sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Verktyget Flourishing Business Canvas bygger på beprövade metoder och forskning kring affärsutveckling.

Ett visuellt verktyg för utveckling

Det visuella designverktyget hjälper er att tillsammans skissa, skapa prototyper, designa, förbättra, kommunicera, förstå, mäta, diagnostisera och inte minst att åskådliggöra och förmedla de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av er affärsmodell utifrån de mål ni sätter upp.

Flourishing Business Canvas

Reportage från ett tidigare workshoptillfälle (2019) på Högskolan i Halmstad

Gula klisterlappar fästa på en tavla med olika fält.

Praktisk information

  • När: 18 mars 2021, kl. 13:00-17:00.
  • Var: Digitalt via Zoom. Vi rekommenderar att alla deltagare ansluter till workshoppen från en egen enhet/dator för att ge en bra upplevelse för alla och likvärdiga förhållanden.
  • Med: Nicole Norris, Manager of Centre for Changemaking and Social Innovation, Georgian College, Canada och utvecklare av den senaste versionen av Flourishing Business Canvas. Maya Hoveskog, Docent, Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning, Högskolan i Halmstad.
  • Språk: Workshop, presentationer och material är på engelska.
    Workshoppen anordnas inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt och med en workshopledare från Kanada, därför kommer kommunikationen till stor del att ske på engelska. Gruppsamtalen inom ditt företag håller ni på det språk ni är mest bekväma med.
  • Anmälan: Via länk längre upp på sidan, sista anmälningsdag är den 9 mars.

För företag och organisationer inom kultur, utbildning och besöksnäring

Denna kostnadsfria digitala workshop passar er som vill utveckla er verksamhet och affärsmodell, med utgångspunkt i användningen av digital teknik för nya eller vidareutvecklade produkter och tjänster, samt med hållbarhetsperspektiv.

Workshoppen riktar sig till små och medelstora företag (1-249 anställda) verksamma i Halland inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring. Även organisationer och UF-företag i dessa branscher är välkomna.

Elever med UF-företag är välkomna att vara med som deltagare. Du som deltar från ett UF-företag blir väl omhändertagen och går tillsammans med högskolestudenterna in i rollen som kund, leverantör eller annan part i någon av de olika företagsgrupperna.

Samarbeta med era intressenter och med studerande

Till workshopen bjuder du med dig en eller två externa parter som är viktiga för ditt företag eller din organisation. Tillsammans ska ni utveckla organisationens affärsmodell. Du kan bjuda med en kund, konsument, besökare, elev, leverantör, samarbetspartner, företagscoach, markägare eller någon annan extern part.

I workshoppen arbetar ni aktivt tillsammans med stöd av verktyget för affärsmodellutveckling som hjälper er till bättre förutsättningar för en hållbar affärsutveckling.

Stärkta företag med forskning och stöd från EU

Workshoppen arrangeras av projektet VIAkub Halland i företagsstärkande syfte, den är kostnadsfri för alla deltagare och omfattas av ett EU-stöd.

Projektet har ett forskningsperspektiv och frågor i forskningssyfte kommer ställas under workshoppen.

Workshopen leds av Maya Hoveskog och Nicole Norris

Maya Hoveskog och Nicole Norris håller en presentation.
Maya Hoveskog och Nicole Norris.

Maya Hoveskog, Associate Professor in Innovation Management, School of Business, Innovation and Sustainability, Halmstad University. In her research Maya focuses on innovation processes with special interest in sustainability-oriented business model innovation and value creation as well as teaching and learning in higher education in collaboration with colleagues from different disciplines (e.g. environmental studies, design studies). She is an individual endorser of Responsible Research in Business & Management Network. Maya is also a member of the Flourishing Enterprise Institute Advisory Committee – an emerging global initiative for knowledge mobilization on sustainability and enterprises.

Nicole Norris, Manager of Centre for Changemaking and Social Innovation, Georgian College, Canada. Georgian College is an AshokaU changemaker campus. Nicole has an educational and professional experience in industrial design. She is an experienced facilitator in social innovation and social enterprise development. At the moment she is leading Georgian’s Centre for Changemaking and Social Innovation. The Centre brings together faculty, students and non-profit organizations to respond to complex issues and affect positive social change. Through student-led projects, research, workshops and innovative curriculum, the centre is inspiring the next generation of changemakers to use social entrepreneurial skills and mindsets to transform their community. Nicole has developed the next generation of the Flourishing Business Canvas which will be used during the workshop.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:

Cecilia Björkén-Nyberg
Processledare Forskning | Projektansvarig Högskolan i Halmstad

cecilia.bjorken-nyberg@hh.se
035 16 76 28